Vårt fokus är vårt samarbete med Er som mark och fastighetsägare!

Vi säkerställer att alla våra projekt har en maximerad lönsamhet och bidrar till den gröna omställningen med förnyelsebar energi!

Vem är vi?

Vi är inte bara en förespråkare för framtidens förnybara energilösningar i Sverige. Vi är också en sammanflätning av expertis och passion. Med en sammanlagd erfarenhet på över 40 år inom energibranschen, har våra grundare tidigare varit aktiva i att bygga upp ett av Sveriges främsta vindkraftsföretag och en stor portfölj av fastigheter. Denna gedigna bakgrund ger oss unik inblick i de utmaningar och möjligheter som energisektorn står inför.

Earendel

Earendel (WHL0137-LS) är den mest avlägsna stjärna (sol) astronomer har observerat, vars ljusstrålar korsar universum i nästan 13 miljarder år innan de når jorden. 

Vårt flexibla erbjudande!

Vi har lösningar som passar alla typer av fastigheter, oavsett om det rör sig om stora eller små ytor.

I kombination med snabb intern process, ger detta oss en unik flexibilitet till att utveckla Er mark och fastighets potential.

Hur vi arbetar

Från vårt första möte tills den färdiga installationen har vi en heltäckande lösning. Vi tar hand om alla detaljer. Vi tar hand om alla kostnader.

Vi säkerställer alla utredningar, anslutningar och avtal som krävs för kunna genomföra och driftsätta våra energianläggningar. 

Vi säkerställer att vi har en solid och erfaren installatör med kvalitativa och licenserade produkter.

Vi har säkerställd finansiering för våra anläggningar, där vi har långa elhandelsavtal (PPA, Power Purchase Agrement).

För oss handlar det om trygghet och lönsamhet för alla parter och samtidigt som vi brinner för bidra till att förbättra klimatet och välfärden för alla. 

Är du intresserad av att veta mer?
Namn E-post Meddelande Skicka in