Ta del av skörden från solen! 

Vi söker dig som har mark som kan upplåtas till produktion av solenergi!
Varför upplåta din mark? 

En pålitlig och  långvarig inkomst!

Genom att arrendera ut din mark till oss, erhåller du som markägare en pålitlig och långsiktig inkomst, samtidigt som du utgör en viktig del i den gröna omställningen till förnybar elproduktion i samhället. Ett arrendeavtal sträcker sig normalt över 45 år med en årlig, indexbaserad arrendeavgift från etableringsdagen. Efter arrendetidens utgång demonteras solcellsparken och marken återställs till sitt ursprungliga skick. 

Utöver arrendeinkomsten finns flera fördelar med att har en solcellspark eller ett energilager på din mark. Det går att kombinera med fårbete eller främja den biologiska mångfalden genom att så ängsblommor som ger näring åt våra hotade pollinarare, såsom bin, humlor och fjärilar. 


Från början till slut!
Hur fungera vår process?

Vi börjar med att kontroller och säkerställa olika kriterier och aspekter för att försäkra oss om att mark har möjlighet att utvecklas till ett framstående och konkurrenskraftigt projekt. Är förutsättningarna gynnsamma och vi anser att det finns potential för alla involverade parter, så erbjuder vi er att teckna ett arrendeavtal med Earendel. 

Därefter påbörjar vi arbetet med att säkerställa så alla avtal och tillstånd kommer på plats för att kunna färdigställa och driva solcellsparken. Med vår effektiva process kan vi förkorta etableringstiden och få projekt i drift på bara ett eller ett par år, det beror bland annat på storlek på solcellsparken och tillgång till kapacitet på närliggande elnät. 

Vilken miljöpåverkan har en solcellspark? 

En solcellspark täcker visserligen stora ytor, men eftersom solpanelerna ligger endast några meter över marken är den visuella påverkan minimal. På nära håll upplevs området huvudsakligen som grönt och ordnat. Solpanelernas stativ är generellt fastsatta genom pålning i 1-2 meters djup, och kablar förläggs i schakt. Vi strävar alltid efter att påverkan på miljön är minimal. Efter projektets avslut kommer området att återställas i sitt ursprungliga skick. En solcellspark är en tyst anläggning, med undantag för surrande bin, förstås.

Varför vara en del av energilagringen?  

Bidrar till stabilitet 

Då kapaciteten med förnyelsebar energi ökar och övergången från fossila bränslen går snabbt skapas toppar och dalar i tillgång och efterfrågan, när energi inte produceras och energi krävs – då är energilagring med batterier en effektiv metod.

Energilagring med batterier

En strategisk placerad anläggning för energi, stöttar det lokala och nationella elnätet. Earendel använder både begagnande ”second life” batterier samt nyproducerade batterier, beroende på vad som passar den specifika anläggningen. 

5 anledningar till varför energilagring kommer vara en del av framtidens energiinfrastruktur. 

  1. Ökad stabilitet i kraftsystemet krävs då efterfrågan på grön energi ökar. 

  2. Brist på balans och frekvens i systemet 

  3. Lokala utbyggnader blir mer flexibelt

  4. Säker och pålitlig energi är av största vikt för Sveriges totalförsvar

  5. Kostnader för lokal energilagring minskar 

Vill du veta mer? Vi hör gärna av oss till dig!
Namn E-post Meddelande Skicka in